Zadruga spet v južnokoroških rokah

Objavljeno:
Slika: Zadruga spet v južnokoroških rokah

Zadruga market Pliberk je spet v lasti Južnokorošcev. Skupina privatno zainteresiranih vlagateljev iz narodne skupnosti je decembra lani tik pred iztekom roka odkupila Zadrugo od Posojilnice Bank in njene večinske lastnice Raiffeisenove zveze.


2017 odprava starih dolgov, a nov lastnik

Julija 2017 je Zadruga market Pliberk s svojimi poslovalnicami spremenila poslovno obliko v družbo z omejeno odgovornostjo (GesmbH). S tem se je Zadruga sicer znebila starih dolgov, vendar ji je v novi družbi preostal le petodstotni lastniški delež. Ostalih 95 odstotkov je prešlo na Posojilnico Bank, ki je kot nekdaj glavna upnica prenesla svoje terjatve v družbo in postala glavna lastnica nove Zadruge GmbH.

Čeprav ima glavno besedo pri Posojilnici Raiffeisenova zveza, ki ima v svojem portfoliu tudi blagovnice Lagerhaus, so novi lastniki Zadruge pogodbeno zagotovili, da bo Zadruga lahko ohranila sedanjo prepoznavnost s samoumevno dvojezičnostjo in še naprej lahko ostala pomemben oskrbnik domačinov z živili in vsestransko ponudbo tudi na področju gradbeništva in kmetijstva.


Uresničili možnost odkupa

Stranska pogodba pa je omogočila, da lahko slovenske organizacije in privatno zainteresirani vlagatelji iz narodne skupnosti Zadrugo do konca leta 2018 tudi spet odkupijo, in to za enako ceno, kot pri poslovnem preoblikovanju 2017.

In prav to, namreč odkup Zadruge s pomočjo slovenskih vlagateljev, se je proti vsem pričakovanjem tik pred iztekom roka v zadnjih decemberskih dneh lani tudi zgodilo. Zadruga Holding, kot se sedaj imenuje, ni več v lasti Raiffeisenove zveze in slovenski zadružniki so spet gospodarji v lastni hiši.


Vir:

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2959882/