17:00

Wirtschaft durch die Zeit: Triest

Trst | Triest

Pristanišče priložnosti | Möglichkeit: Hafen

Triologija webinarjev: Gospodarstvo skozi čas | Webinar-Trilogie: Wirtschaft durch die Zeit

Simultani prevod | Simultanübersetzung
Webinarji potekajo preko ZOOM-a. | Die Webinare finden via ZOOM statt.
Udeležba je brezplačna | Die Teilnahme ist kostenlos.

Prijava | Anmeldung: LINK

17:00

Wirtschaft durch die Zeit: Südtirol

Južna Tirolska | Südtirol

Tradicija solidarnosti | Tradition: Solidarität

Triologija webinarjev: Gospodarstvo skozi čas | Webinar-Trilogie: Wirtschaft durch die Zeit

Simultani prevod | Simultanübersetzung
Webinarji potekajo preko ZOOM-a. | Die Webinare finden via ZOOM statt.
Udeležba je brezplačna | Die Teilnahme ist kostenlos.

Prijava | Anmeldung: LINK

17:00

Wirtschaft durch die Zeit: Kärnten

Koroška | Kärnten

Meja kot izziv | Herausforderung: Grenze

Triologija webinarjev: Gospodarstvo skozi čas | Webinar-Trilogie: Wirtschaft durch die Zeit

Simultani prevod | Simultanübersetzung
Webinarji potekajo preko ZOOM-a. | Die Webinare finden via ZOOM statt.
Udeležba je brezplačna | Die Teilnahme ist kostenlos.

Prijava | Anmeldung: LINK