Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Med Avstrijo in Slovenijo ni več carinskih dajatev. Več informacij najdete na izvoznem oknu:


Druge dajatve:

 • Davek na dodano vrednost (Umsatzsteuer - USt)
  Davek na dodano vrednost znaša 20%, lahko pa je davčna stopnja znižana na 10%, (za živila, knjige, umetnostne dejavnosti,...).
  Več: www.usp.gv.at/
 • Davek na dohodek (Einkommenssteuer - Est)
  Davek na dohodek je davek, ki ga plačujejo zaposlene in upokojene osebe. Za posameznega zaposlenega podjetje nakaže davčnemu uradu predviden znesek.
  Več: www.bmf.gv.at/.../einkommensteuer.html
 • Davek na dobiček (Körperschaftssteuer - KöSt)
  Davek na dobiček plačujejo kapitalske družbe (npr. GmbH). Ne glede na višino ustvarjenega dobička znaša davčna stopnja od 01. 01. 2005 naprej 25 %. Minimalni letni davek na dobiček, ki ga podjetje akontira, znaša 5 odstotkov osnovnega kapitala.

  Vlada RA je 19. maja 2015 sprejela davčno reformo.
  Več: www.bmf.gv.at/steuern/Text_StRefG.PDF?4xmzli