Kdo je Spirit Slovenia

Pod okriljem ene agencije uresničuje Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, tehnološkega razvoja, investicij in turizma, ali krajše SPIRIT Slovenija usmeritve, razvojnih programov Slovenije s ciljem doseganja inovativne, tehnološko razvite, izvozno naravnane, turistične in tujim investitorjem privlačne destinacije.

Vizija agencije je biti učinkovita, na trajnostnem konceptu razvoja temelječa izvajalska inštitucija, ki na področju podjetništva, tehnološkega razvoja, inovativnosti, tujih neposrednih investicij, internacionalizacije in promocije slovenskega gospodarstva ter Slovenije kot turistične destinacije trajnostno zagotavlja rast in razvoj slovenskega gospodarstva.

Poslanstvo agencije je biti aktiven del poslovnega okolja ter zagotavljati konkurenčnost in promocijo slovenskega gospodarstva in turizma. Javna agencija SPIRIT Slovenija si prizadeva postati institucija, ki v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ostalimi deležniki nudi slovenskim podjetjem učinkovito in celovito podporo pri razvoju in promociji na globalnem konkurenčnem trgu. Svoje poslanstvo bo agencija uresničila s povezovanjem znanja in kompetenc na vseh ključnih, medsebojno povezanih področjih, ki pogojujejo konkurenčnost gospodarstva, s ciljem povečevanja dodane vrednosti, ustvarjanja kakovostnih delovnih mest in dolgoročne konkurenčnosti.

Agencija uresničuje cilje strateških usmeritev in ciljnih področij razvojnih programov Vlade RS z učinkovitim izvajanjem ukrepov razvojne politike in stalnim spremljanjem ter vrednotenjem učinkov. Svoje storitve izvaja po načelu vse na enem mestu, saj so pod eno streho združene ključne aktivnosti, ki jih potrebujejo podjetja v vseh stopnjah življenjskega cikla.

Ime: Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma
Skrajšano ime: SPIRIT Slovenija, javna agencija
Sedež: Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana
Telefon: ++386 1 589 18 70
Faks: ++386 1 589 18 77
Elektronska pošta: info@spiritslovenia.si
Spletna stran: www.spiritslovenia.si
Odgovorna oseba: Gorazd Mihelič, v. d. direktorja
Matična številka: 6283519000
Davčna številka: 97712663
IBAN: SI56 0110 0600 0041 927
Leto ustanovitve: 2013

Povezave:
www.investslovenia.org
www.izvoznookno.si
www.sloveniapartner.com
www.mg.gov.si
www.podjetniskisklad.si