Kaj nudi Slovenski poslovni klub?

Naše aktivnosti kot slovenski poslovni klub:

  • nudenje pomoči predvsem malim in srednjim podjetjem iz Slovenije z informacijami in izkušnjami
  • spodbujanje rednih neformalnih stikov in izmenjave informacij med Slovenijo in Avstrijo
  • izvajanje promocije gospodarstva RS v Avstriji
  • seznanjanje avstrijske poslovne javnosti z novimi aktivnostmi, zakonodajo in ostalimi posebnostmi iz slovenskega poslovnega okolja
  • seznanjanje slovenskih institucij in podjetij s spremembami v avstrijskem poslovnem okolju