Ustanavljanje družb in predstavništev / podružnic

Avstrijsko pravo gospodarskih družb nudi različne oblike družb, ki so prilagojene posameznim davčnopravnim in odgovorno pravnim potrebam podjetij. V osnovi razlikujemo kapitalske in osebne družbe:

Kapitalske družbe:

 • družba z omejeno odgovornostjo (GmbH)
 • delniška družba (AG)
 • evropska družba ali Societas Europea (SE)

Osebne družbe:

 • odprta družba (OG)
 • komanditna družba (KG)
 • tihi partner (stG)
 • civilnopravna družba (GesbR)

V praksi je najpogostejša družba z omejeno odgovornostjo (GmbH).

Vse informacije glede ustanavljanja družb in predstavništev / podružnic so na razpolago na Avstrijski poslovni agenciji (ABA) www.investinaustria.at in na Avstrijski gospodarski zbornici (WKO) www.gruenderservice.at

Izčrpne informacije o pravu gospodarskih družb ter o predpisih, ki so neposredno povezani z ustanovitvijo družbe, vam nudi brošura Ustanovitev podjetja v Avstriji (Establishing a busines in Austria). V njej najdete tudi osnovne informacije, ki so potrebne za predpripravo na pogovor z odvetnikom ali davčnim svetovalcem, kontrolni seznam za ustanovitev podjetja ter seznam naslovov, ki bi vam v teku ustanovitve podjetja lahko bili v pomoč.


Formalni pogoji za ustanovitev in poslovanje družb

Najbolj pogosti in priporočljivi obliki za tuja vlaganja v Avstriji sta delniška družba in družba z omejeno odgovornostjo. Družba je uradno ustanovljena, ko je registrirana v centralnem trgovinskem registru (Firmenbuch). Priporočamo, da pri registraciji podjetij poiščete nasvet in pomoč lokalnih notarjev.

Ustanovitev družbe zahteva 8 postopkov, v povprečju traja 22 dni. Postopki za ustanovitev družbe so naslednji:

 • Pridobitev potrdila, da je novo podjetje zares novo. Potrdilo izda Gospodarska zbornica.
 • Notarska overitev ustanovitvenih členov oziroma deklaracije o ustanovitvi.
 • Vložitev minimalnega osnovnega denarnega kapitala v banki.
 • Registracija podjetja pri lokalnem sodišču (Handelsgericht) ter objava ustanovitve podjetja v Wiener Zeitung.
 • Registracija posla (Gewerbeanmeldung) pri gospodarski oblasti (Bezirksverwaltungsbehörde).
 • Registracija pri Davčnem uradu (pridobitev DDV številke).
 • Registracija zaposlenih za socialno zavarovanje.
 • Registracija pri mestni upravi.

Vir: www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/austria#starting-a-business

Podroben pregled postopkov ustanavljanja družb v Avstriji najdete tukaj: www.izvoznookno.si