Tržne poti, distribucija

V Avstriji obstajajo različni distribucijski kanali. Možna je prodaja preko različnih členov prodajne poti: preko uvoznikov, trgovcev na debelo, neposredno preko trgovcev na drobno, preko nabavnih združenj, podružnic, prodajnih predstavnikov,...

Naslove potencialnih skupin ali posameznih kupcev v Avstriji je možno pridobiti preko trgovinskih registrov ali neposredno pri Avstrijski gospodarski zbornici:


Postopek pridobivanja naslovov je sledeč:

 • Slovensko podjetje opredeli svoje zahteve čim bolj konkretno, kar omogoča, da so tudi odgovori usmerjeni točno v iskani segment podjetij in pošlje povpraševanje na naslov:

  Service-GmbH der Wirtschaftskammer Österreich
  Adressenservice Wiedner Hauptstraße 63
  A-1045 Wien
  Tel: ++43 (0) 5 90 900-4514
  Fax: ++43 (0) 5 90 900-118255
  E-mail: adressenservice@wko.at
   
 • WKO pošlje ponudbo (iz katere so razvidni vsi pogoji), formular za naročilo in spisek dejavnosti (Fachgruppenliste), kjer je možno točno izbrati šifro dejavnosti.
 • Podjetje izbere dejavnosti in dežele, ki so za podjetje zanimive in te sporoči WKO.
 • V naslednji fazi WKO pošlje navedbo števila potencialnih kontaktov po zveznih deželah. Ta informacija je brezplačna.
 • Na podlagi pridobljenega se podjetje odloči za določeno št. naslovov ter to sporoči WKO v naročilu naslovov. Cena naslova je približno 0,5 EUR.

WKO glede na naročilo pošlje fakturo, ki jo mora podjetje plačati in poslati dokazilo o plačilu, po prejemu katerega WKO dostavi imena in naslove podjetij (ne pa tudi tel, fax, email).


Partnerji

Zanimiv partner za vzpostavitev poslovnih stikov in za začetek poslovanja v Avstriji je Avstrijsko-slovenska trgovinska zbornica. ASTZ je bila ustanovljena leta 2000 z namenom podpirati razvoj gospodarskih stikov med Slovenijo in Avstrijo. Njena glavna naloga je, pomagati podjetjem obeh držav pri vstopu na sosednji trg.

Avstrijsko-slovenska trgovinska zbornica
Österreichisch-slowenische Handelskammer

c/o Steiermärkische Bank und Sparkassen AG
Sparkassenplatz 4, 3. OG
A-8010 Graz/Gradec
Gospa Richarda Kölbl
Tel: +43 (0)5 0100-35640
Fax: +43 (0)5 0100-935640
E-mail: office@as-chamber.com
www.as-chamber.com